Stowarzyszenie Klubu Abstynentów "Trzeźwość" jest organizacją pozarządową założoną dnia 5.05.1983r zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Działamy na terenie miasta Kutna i powiatu kutnowskiego.

Celem Stowarzyszenia jest pomoc ludziom uzależnionym od alkoholu i innych środków oraz ich rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z tych rodzin. Szeroka współpraca z innymi instytucjami i organizacjami oraz ze społecznością lokalną.

Działalność Stowarzyszenia Klubu Abstynentów "Trzeźwość" obejmuje:

udzielanie informacji o miejscach i formach terapii uzależnienia oraz formach pomocy dla członków rodzin dotkniętych chorobą alkoholową,

spotkania grup wsparcia , grup informacyjno motywacyjnych ,innych grup, możliwość szczerej rozmowy, wymiany doświadczeń i poglądów

współpraca z ośrodkami pomocy społecznej , ośrodkami leczenia uzależnień

współpraca z innymi stowarzyszeniami trzeźwościowym oraz ruchami samopomocowymi (AA , Al.-Anon)

Stowarzyszenie Klubu Abstynentów "TRZEŹWOŚĆ" w Kutnie jest członkiem Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego.

Przyjdź do Nas
aby żyć na trzeźwo

Wojewódzki System Informacji dla osób z problemem alkoholowym
 jest własnością Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego
 Copyright © 2015 --- All Rights Reserved