Naszym celem jest:
> kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do wytrwania w abstynencji
> propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym
> profilaktyka i praca z młodzieżą
> poprawa warunków terapii osób uzależnionych i współuzależnionych
> upowszechnienie pomocy terapeutycznej dla rodzin z problemem alkoholowym

Są to działania na rzecz osób, których bezpośrednio lub pośrednio dotyczy problem alkoholowy.
Jesteśmy organizacją pozarządową, która potrafi zaopiekować się osobami potrzebującymi pomocy zarówno dla siebie, jak i swoich najbliższych.

 
Szczegółowa oferta naszych zajęć:
 
Poniedziałek Grupa anonimowych alkoholików AA - "Arka"
Wtorek Zajęcia klubowe
Środa Zajęcia samopomocowe dla członków i sympatyków
Czwartek Grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu
Piątek - Sobota Zajęcia rekreacyjne, wyjazdy na imprezy trzeźwościowe
Poniedziałek - Sobota Punkt pierwszego kontaktu
 
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę psychologów i terapeutów uzależnień oraz przeszkolonych, pełnych osobistego zaangażowania wolontariuszy.
   
Stowarzyszenie czynne jest od poniedziałku do soboty w godz. 17.00 - 20.00
Dokładne dane adresowe znajdziecie Państwo w zakładce KONTAKT

Wojewódzki System Informacji dla osób z problemem alkoholowym
 jest własnością Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego
 Copyright © 2015 --- All Rights Reserved